O autorze
Igor Ostrowski – jeden z inicjatorów IGF Polska, członek Rady ds. IGF przy Sekretarzu Generalnym ONZ, wspólnik Kancelarii Dentons, ekspert rynku mediów, telekomunikacji i nowych technologii, były wiceminister w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i przewodniczący rządowej Rady ds. Cyfryzacji.

Od ponad 20 lat zajmuje się prawem mediów, telekomunikacji i nowych technologii oraz ochroną własności intelektualnej. Doradza wiodącym sieciom telewizyjnym, operatorom kablowym i producentom w prowadzeniu działalności w Polsce i Europie. Specjalizuje się w regulacjach rynku mediów oraz ochronie własności intelektualnej. Brał udział w projektach prywatyzacyjnych i międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć. Łączy doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawnych (w biurach warszawskich i nowojorskich), administracji publicznej, oraz analityka. Inicjator działań obywatelskich, wspierających powszechny dostęp do internetu i otwartych zasobów edukacyjnych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Projekt Polska i fundacji Centrum Cyfrowe. Jest jedynym polskim członkiem Multistakeholder Advisory Group przy Internet Governance Forum – agendzie ONZ zajmującej się kwestiami funkcjonowania, ładu i rozwoju internetu na świecie.

List do uczestników konferencji IGF Polska

Przemówienie powitalne Pani Lynn St. Amour, Przewodniczącej Wielostronnej Grupy Doradczej Forum Zarządzania Internetem (IGF MAG).

Szanowni delegacji, eksperci, drogie Koleżanki i Koledzy obecni na Sali jak i śledzący nasze obrady za pośrednictwem internetu,

Nazywam się Lynn St. Amour i jestem przewodniczącą ONZ-owskiej Wielostronnej Grupy Doradczej Forum Zarządzania Internetem (IGF-MAG). Na stanowisko to zostałam powołana w tym roku przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W imieniu IGF MAG pragnę pogratulować wszystkim Państwu i podziękować za zorganizowanie tego pierwszego polskiego Forum Zarządzania Internetem. Wiem jak ogromnego wysiłku to wymagało.

Z przyjemnością zabieram przy tej okazji głos na temat zarządzania internetem, jako że jest to zagadnienie istotne nie tylko dla Polski, ale i dla całego regionu. No i oczywiście dla Forum Zarządzania Internetem w skali globalnej. Żałuję tylko, że dawno zaplanowane zobowiązania nie pozwalają mi wygłosić tego przemówienia osobiście.

Jak Państwo wiecie, Forum Zarządzania Internetem zostało utworzone w 2006 roku jako jedyna w swoim rodzaju, wielostronna platforma do dyskusji problematyki internetowej. Forum zostało powołane przez Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) i zwołane przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Tym niemniej, jest to inicjatywa pozostająca zdecydowanie w sferze odpowiedzialności światowej społeczności internetowej. Poczynając od 2006 roku, IGF, działające na zasadzie oddolnej integracji wszystkich interesariuszy, pozostawało w pierwszym szeregu wszystkich inicjatyw mających na celu stworzenie stabilnego, wielkostronnego środowiska do promocji rozwiązań w zakresie zarządzania internetem.

Nasze wysiłki zostały docenione zeszłego roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ przedłużyło mandat IGF na kolejne 10 lat, tym samym stwarzając nam możliwość skutecznego działania w długiej perspektywie.

IGF postrzegany jest przez wielu jako doroczne spotkanie gromadzące średnio ponad 2 tys. uczestników z całego świata reprezentujących rozmaite grupy interesariuszy, w tym organy rządowe, organizacje międzynarodowe, ciała społeczne, sektor prywatny i środowiska techniczne.


Pragnę jednak podkreślić, że IGF to coś więcej niż odbywane co roku spotkanie. Otóż nasze Forum jest przejawem ciągłego procesu, tworzonego i zarządzanego przez naszą wielostronną społeczność o zasięgu globalnym. Organizujemy Fora Najlepszych Praktyk (BPF) i Koalicje Dynamiczne (DC), a w międzyczasie realizujemy szeroko zakrojone projekty, jak chociażby tegoroczny projekt “Przyłączenie i umożliwienie działania kolejnym miliardom (CENB)”, no i oczywiście krajowe i regionalne Inicjatywy naszego Forum, odbywające się w ciągu całego roku, wszystkie służące rozwiązywaniu najbardziej palących kwestii z zakresu zarządzania internetem.

Motywem przewodnim naszych tegorocznych wysiłków jest „Umożliwianie zrównoważonego rozwoju umożliwiającego włączenie społeczne”. Skupiamy się na działaniach społecznościowych dotyczących bardzo wielu zagadnień z obszaru zarządzania internetem, by wymienić chociażby kwestie dostępu, gender, bezpieczeństwa w sieci, interakcji, IPv6, punktów wymiany ruchu internetowego, czy praw człowieka w sieci. W tym roku koncentrujemy się szczególnie na Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i tematowi temu poświęcimy szereg sesji. Ten i wiele innych tematów zostanie omówionych w trakcie ponad 160 sesji zaplanowanych podczas dorocznego spotkania IGF, które odbędzie się w Guadalajarze w Meksyku w dniach od 6 do 9 grudnia.

Mając na uwadze zróżnicowany charakter zagadnień związanych z zarządzaniem internetem występujących w poszczególnych krajach i regionach, ważne jest, by wszystkie krajowe, regionalne i subregionalne organizacje IGF, których jest już ponad 65, zintensyfikowały wysiłki na rzecz maksymalizacji postępu, w skali zarówno lokalnej jak i globalnej.

To tu właśnie widać wagę tego, co robicie. Choć wiele już osiągnięto, to jednak patrząc na obecny poziom integracji globalnej i tak bardzo dziś palącą potrzebę większej dostępności internetu, widzimy, że przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Jak już wspomniałam, jest to szczególnie ważne w kontekście Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, jako że osiągnięcie wielu z zakładanych w tym dokumencie celów wymaga stworzenia solidnej bazy teleinformatycznej i wypracowania odpowiednich polityk w obszarze internetu. Kwestią zasadniczej wagi jest przy tym, by nikt nie został pominięty w trakcie realizacji tych celów.

Z zadowoleniem witamy powstawanie kolejnych krajowych i regionalnych Forów Zarządzania Internetem, zwłaszcza w obszarze Europie Wschodniej. To dzięki waszym wysiłkom jesteśmy w stanie lepiej rozumieć globalne zagadnienia w dziedzinie zarządzania internetem, bardziej kompleksowo przedstawiać światu potrzeby waszych regionów, oraz, co jeszcze ważniejsze, uczyć się od was. Ważne jest, by w dalszym ciągu angażować obywateli zamieszkujących wasz region w dyskusje na temat zarządzania internetem i wykorzystywać potencjał lokalnych społeczności w poszukiwaniach najlepszych rozwiązań.

Ważnymi motorami postępu są NRI - wielostronne fora zarządzania internetem, otwarte, integrujące, działające oddolnie i na zasadach niekomercyjnych. Zaangażowanie wszystkich interesariuszy, uwzględnianie wszelkich poglądów, oraz rekomendowanie najlepszych rozwiązań pomaga sterować rozwojem społeczności lokalnych, z tym samym rozwojem na całym świecie.

Zarówno ja, jak i członkowie Wielostronnej Grupy Doradczej MAG widzimy zwiększenie zaangażowania interesariuszy ze wszystkich krajów i regionów jako zadanie o pierwszorzędnym znaczeniu, bowiem to w tym leży klucz do większej skuteczności naszych działań. W tym celu dążymy, między innymi, do ściślejszej współpracy z NRI.

Niedawno, jeszcze w tym roku, odbyliśmy się spotkanie z przedstawicielami wszystkich grup interesariuszy, aby przedyskutować kierunki dalszych działań naszego Forum Zarządzania Internetem. Wnioski z tego spotkania, które nazwaliśmy „Wyjazdem tematycznym dotyczącym kolejnego dziesięciolecia IGF”, opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej i nadal trwa proces ich konsultacji. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym dokumentem i wyrażenia Państwa opinii co do przedstawionych w nim propozycji.

Na koniec, niech mi będzie wolno gorąco zaprosić Państwa do udziału w tegorocznym Forum Zarządzania Internetem. Znaczący udział do tegorocznego programu naszych obrad wniosły NRI i po raz pierwszy w ogóle organizują one sesję główną. Ma to być trzygodzinna sesja z udziałem Koleżanek i Kolegów z całego świata, którzy przybliżą nam zagadnienia z obszaru zarządzania internetem widziane z perspektyw społeczności, które reprezentują, i pomogą wskazać działania do podjęcia w przyszłości.

Mam wielką nadzieję, że weźmiecie Państwo udział w naszym Forum, jeśli nie osobiście to korzystając z dobrodziejstw internetu, dzięki któremu będziecie Państwo mogli aktywnie uczestniczyć w obradach online.

Prosimy o informację jeśli ja, jako Przewodnicząca Wielostronnej Grupy Doradczej, sama Grupa lub sekretariat Forum możemy Państwu w czymkolwiek pomóc. Chcielibyśmy też wiedzieć co możemy zrobić, by przyciągnąć więcej osób do naszych działań, bowiem potrzebujemy usłyszeć o wiele więcej głosów z Państwa regionu.

Dziękuję za umożliwienie mi wygłoszenia tych kilku słów i raz jeszcze gratuluję wysiłków, które umożliwiły obrady Polskiego Forum Zarządzania Internetem. Życzę Państwo owocnych dyskusji w dniu dzisiejszym i z niecierpliwością czekam na pisemną relację z końcowych wniosków obrad.

Lynn St. Amour, Przewodnicząca Wielostronnej Grupy Doradczej Forum Zarządzania Internetem (IGF MAG)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...